Szukanie zaawansowane
Katarzyna Wawszczak Wojciech Borowski Spółka Cywilna
20-304 Lublin
UL. Biłgorajska 35
20-304 Lublin
NIP. 9462656604
Tel. 48 321 63 05
Mail: modamodafi@gmail.com

Po zakupie na naszych aukcjach prosimy o przelew na konto:
45 1140 2004 0000 3102 7597 9248


W tytule przelewu prosimy o podanie swojego loginu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby odstąpić od umowy zawartej na FajnyCiuszek.PL, należy złożyć stosowne oświadczenie woli. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę wraz z oświadczeniem oraz paragonem należy nadać na adres firmowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:


DANE SPRZEDAJĄCEGOJa (imię i nazwisko) informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy (podać nazwę). Data zawarcia umowy to (podać datę), data odbioru (podać datę).


Imię i nazwisko
Login na FajnyCiuszek.PL
Adres
Data wypełnienia
 Podpis


REKLAMACJE:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy
 pod adresem modamodafi@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres 
Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają 
uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do 
składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: